Wie ben ik?

                                                                                           

Ik ben een veelzijdige en praktische loopbaanprofessional. Door mijn gespreksvaardigheden ben ik een expert in het goed laten verlopen van coachgesprekken. Ik heb grote belangstelling voor mensen. Ik beschik over veel intuïtie en empathie, waardoor ik cliënten goed motiveer. Naast loopbaanspecialist typeer ik mijzelf als een realistische ervaringsdeskundige.

                                                           Challange next

                                                           “Aan de slag met wat werkt!”

Voor werknemers en particulieren

Ik stem mijn diensten op het gebied van loopbaanbegeleiding, outplacement en coaching zorgvuldig af op de individuele behoefte van mijn cliënten. Ik hecht grote waarde aan zelfredzaamheid, een duurzaam toekomstperspectief en een goede balans tussen werk en privé. Betrokken, realistisch en energiek, zo zou je mijn aanpak kunnen beschrijven, gestoeld op jarenlange ervaring in arbeidsmiddeling. Ik deel naast mijn expertise ook graag mijn uitgebreide netwerk met mijn cliënten. Het volgende geeft een indicatie van mijn ervaring:

  • Circa 250 individuele loopbaantrajecten
  • Plusminus 150 trajecten van Werk naar Werk / outplacement-, re-integratietrajecten
  • Ongeveer 75 korte (Job)coachvragen / trajecten
  • Begeleiding 15 startende ondernemers/ZZP-ers

45+ heeft zeker toekomst bij mij

Mijn dienstverlening is niet leeftijdsgebonden. Toch wil ik graag stilstaan bij de doelgroep 45+. Ik begeleid veel 45+ cliënten, onder andere van de gemeentelijke en rijksoverheid. Door goed te luisteren, in te gaan op gevoelens en tijd te bieden voor reflectie, geef ik deze 45+ werknemers het zelfvertrouwen om in beweging te komen en te blijven. Daarmee bied ik hen de sleutel tot een succesvolle doorstart op de arbeidsmarkt.

Voor werkgevers

Ik ken de overheidssector door en door en dat maakt mij een gewilde gesprekspartner voor overheidsinstellingen en hun ambtenaren. Maar ook private bedrijven vinden in mij de juiste partner; het ondernemerschap zit mij in het bloed en mijn resultaatgerichte aanpak is herkenbaar.

Hoe werk ik?

Ik heb grote belangstelling voor mensen en ik kan cliënten goed motiveren. Door mijn gespreksvaardigheden ben ik een expert in het goed laten verlopen van coachgesprekken.  ‘Luisteren – inleven – structureren – motiveren – in beweging brengen’, dat zijn de stappen in ieder traject die ik met een cliënt doorloop.

 boven

Register loopbaanadviseur (RL)