Tarieven

Marleen Endeveld Loopbaanbegeleiding & Coaching is duidelijk over maatwerk. Ik bied mijn expertise aan tegen heldere en aantrekkelijke tarieven. Op basis van een gratis intakegesprek maak ik een plan van aanpak en een offerte op maat. De duur, de intensiteit van het traject en de afstand tot de arbeidsmarkt zijn onder andere bepalend voor de kosten van een traject.

 Tarieven

 

Voor particulieren

Als particulier ben je bij mij van harte welkom. Ik hanteer voor particulieren aangepaste en redelijke tarieven; dat noem ik maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik ondersteun je graag op het gebied van:

 • Loopbaanbegeleiding
 • Coaching
 • Outplacement/re-integratie/begeleidingstraject van Werk naar Werk
 • Ondersteuning op het gebied van sociale zekerheid
 • 1-op-1 CV-sessie
 • Loopbaanscan
 • e-Portfolio
 • žTraject voor startende ondernemer of ZZP-er

Heb je een minimum inkomen? Of ben je afhankelijk van een uitkering? Na overleg kun je in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief. Verder heb je als particulier verschillende financiële voordelen, waardoor de kosten tot een betaalbaar niveau worden teruggebracht. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar www.belastingdienst.nl

Voor overheidsinstellingen en private bedrijven

 • Vrijblijvend gratis oriënterend/kennismakingsgesprek werknemer
 • Coachgesprek 1 – 1,5 uur € 130,-
 • 1-op-1 sessie CV van minimaal drie uur (of twee sessies van circa anderhalf uur) € 295,-
 • Loopbaanscan inclusief actieplan voor de toekomst € 975,-
 • 1-op-1 sessies LinkedIn (2 sessies van anderhalf uur) voor een professioneel profiel en tips over gebruik € 260,-

Naast mijn gebruikelijke diensten en producten bied ik drie basispakketten aan voor de begeleiding van Werk naar Werk/outplacement/re-integratie. De pakketkeuze is onder meer afhankelijk van de doelstellingen en gewenste resultaten:

 •  Pakket 1; voor de duur van 3 maanden

Dit begeleidingstraject is geschikt voor de medewerker die (grotendeels) klaar is voor zijn of haar rentree op de arbeidsmarkt. De medewerker heeft onder andere behoefte aan ondersteuning op het gebied van solliciteren en de inzet daarbij van sociale media en personal branding. De aandacht bij dit pakket gaat voornamelijk uit naar job marketing en job search met als doel het vinden van een nieuwe baan, het starten van een eigen onderneming of te beginnen als ZZP-er.
De kosten van dit pakket bedragen € 1.650,-

 •  Pakket 2; voor de duur van 6 maanden

In dit begeleidingstraject worden de diensten uit pakket 1 uitgebreid met (verkort) loopbaanonderzoek, omdat de medewerker nog niet ‘arbeidsmarkt-klaar’ is. De werknemer heeft al enig loopbaanonderzoek gedaan, maar de loopbaanvragen ‘Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik?’ zijn nog onvoldoende beantwoord.
Voor dit pakket wordt een bedrag van € 3.225,- in rekening gebracht.

 • Pakket 3; voor de duur van 9 maanden

Met dit uitgebreide begeleidingspakket ondersteun ik de medewerker, die intensieve begeleiding nodig heeft. Hij of zij heeft nog geen of nauwelijks loopbaanonderzoek verricht, heeft een lang arbeidsverleden bij dezelfde werkgever en/of werkervaring die niet in overstemming is met het opleidingsniveau. Er wordt tevens aandacht besteed aan de verwerking van het ontslag. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van medewerkers bij een dergelijk afscheid.
Dit pakket kost € 4.725,-

Alle bedragen zijn inclusief voorbereidingstijd en reis- en verblijfskosten en exclusief BTW.

Interesse in wat ik nog meer te bieden heb? Neem dan contact met mij op.

  boven

Register loopbaanadviseur (RL)