Wat kan ik?

Een betrokken werkgever zet zich in voor zijn medewerkers; als het goed gaat, maar ook als het tegenzit. Ik bied u een groot arsenaal instrumenten en coachmethodieken voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerker(s). Op deze manier slaag ik erin om werkgevers en werknemers nieuwe perspectieven te bieden. Ik ben uw sparringpartner, gesprekspartner en klankbord bij arbeidsgerelateerde vraagstukken. Mijn expertise is de sleutel tot uw succes.

 

Voor-de-werkgever

  • Loopbaanbegeleiding van medewerkers die vast dreigen te lopen.
  • Outplacement voor medewerkers die de organisatie moeten verlaten.
  • Coaching van medewerkers die zijn vastgelopen of hun motivatie dreigen te verliezen, kan Marleen Endeveld Loopbaanbegeleiding & Coaching helpen om helderheid te krijgen en nieuwe doelen te formuleren.

  

Register loopbaanadviseur (RL)