Coaching

 

  • Ik heb vaak problemen met collega’s, hoe kan ik deze structureel oplossen?
  • Ik heb moeite om op het werk mijn grenzen aan te geven, wat kan ik daaraan doen?
  • Ik kom altijd tijd tekort, hoe kan ik efficiënter werken?
  • Hoe krijg ik werk en privé meer in evenwicht?
  • Hoe zorg ik ervoor, dat ik als 45-plusser mee blijf tellen?

 

 Coaching-880x480

 

Marleen Endeveld Loopbaanbegeleiding & Coaching maakt met jou de balans op

Ben je ontevreden met je huidige werksituatie? Zijn werk en privéleven niet meer in balans of ervaar je een continue spanningsveld als het gaat om jouw persoonlijke effectiviteit? Marleen Endeveld Loopbaanbegeleiding & Coaching helpt je om inzicht te krijgen in de oorzaken van stress en onvrede om vervolgens een nieuwe balans te creëren.


Het coachtraject

Meestal bestaat een coachtraject bij mij uit zes tot acht gesprekken van anderhalf uur. De werkelijke duur is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de coachvraag. Die bepalen we samen tijdens het kennismakingsgesprek. De gesprekken vinden om de twee weken plaats. Van elk gesprek maak je een reflectieverslag. We sluiten het traject af met een mondelinge en een schriftelijke evaluatie. Ook tussendoor is er tijd en ruimte voor evaluatie. Alles wat met jou wordt besproken is vertrouwelijk. Alleen met jouw medeweten en goedkeuring wordt er over de inhoud van het traject met de werkgever gerapporteerd. Het coachtraject doorloopt de volgende stappen:

  • Persoonlijke situatie in kaart brengen

Organisaties, afdelingen en functies zijn voortdurend in beweging. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op jouw flexibiliteit en jouw aanpassingsvermogen. Dat kan spanning en stress geven. Ik vind het belangrijk dat je hierbij stilstaat, voordat je jezelf voorbij loopt. Door tijdig te reflecteren, krijg je inzicht in de factoren, die jou uit balans (dreigen te) brengen. Daarom analyseren we samen je functioneren, je werkplek en het evenwicht tussen je werk en je privéleven.

  • Coachvraag vaststellen

Uit de inventarisatie komt een coachvraag, waarmee we aan de slag gaan. Voor het beantwoorden van de vraag maak ik gebruik van één of meerdere beproefde methodieken zoals Rationele Effectiviteitstraining (RET), Voice Dialogue en Enneagram.

  • Nieuwe balans vinden

Mijn coaching is erop gericht, om stressklachten te verminderen en een nieuwe balans te vinden. Hierdoor krijg je weer energie en plezier in je werk. Met mijn tips en technieken en jouw nieuwe zelfinzicht en zelfvertrouwen, kun je jezelf verder ontwikkelen en groeien binnen je functie.

Contact

 boven

Register loopbaanadviseur (RL)